Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
X

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter

Sponsorzy i partnerzy

2 TYSIĄCE BEZPŁATNYCH CYTOLOGII

2014-01-17

 

 

 KLIKNIJ I ZOBACZ LISTĘ PLACÓWEK


REGULAMIN AKCJI „Kampania Piękna bo Zdrowa”


1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem  Akcji „Kampania Piękna bo Zdrowa” zwanej dalej „Akcją”, jest  Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości z siedzibą w Warszawie 01-883, ul. Perzyńskiego 14 wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy  pod numerem KRS: 0000315362, NIP: 1182059702, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Akcja trwa od 22.01.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.

1.3. Akcja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, która zarezerwuje wizytę przez telefon pod numerem 22 33 22 888 i w dniach 22.01.2014 -30.04.2014 zgłosi się do placówek własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr. 1 regulaminu wskazanych tez na stronie www.kwiatkobiecosci.pl wraz z zamieszczonymi w magazynach: Tina 3 (evt. 22.01.14) Olivia 3 (evt. 11.02.14) kuponami, uprawniającymi do skorzystania z bezpłatnej cytologii i/lub 20% rabatu na konsultację ginekologiczną w placówkach własnych LUX MED i Medycyna Rodzinna

2.2. Liczba cytologii jest ograniczona i wynosi 2 000

2.3 Liczba konsultacji ginekologicznych możliwych do realizacji z 20 % rabatem jest ograniczona jedynie terminem obowiązywania Akcji.

2.4. O możliwości skorzystania z bezpłatnej cytologii decyduje kolejność zgłoszeń. Cytologia jest bezpłatna dla pierwszych 2000 osób, które zarezerwują wizytę przez infolinię 22 33 22 888 i zrealizują ja w dniach 22.01.2014 r.-30.04.2014 r.

2.5. Lista placówek wraz z adresami, które będą udzielały zniżek w ramach Akcji stanowi załącznik do Regulaminu.

 

3. ZASADY AKCJI

 3.1       W magazynach Tina i Olivia  (pierwszy dzień sprzedaży 22.01.2014 r.) zostanie ogłoszona Akcja oraz zostanie wydrukowany kupon, który będzie upoważniać ich okaziciela do jednorazowego skorzystania z bezpłatnej cytologii i/lub 20 % rabatu na konsultację ginekologiczną. Kupon uprawnia do jednorazowego skorzystania z badania i/lub 20 % rabatu na konsultację ginekologiczną i będzie weryfikowany poprzez sprawdzanie w recepcjach placówek, w których ma odbyć się wizyta zgodnie z wykazem placówek stanowiącym załącznik numer 1 do regulaminu.

3.2          Osoba, która chce skorzystać z bezpłatnej cytologii i/lub 20 % rabatu na konsultację ginekologiczną ma obowiązek zapisać się przez infolinię pod numerem 22 33 22 888, a następnie zgłosić do wyznaczonej wspólnie z pracownikiem Infolinii podczas rozmowy placówki z kuponem.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

4.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.kwiatkobiecosci.pl.


4.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego


4.4. Biorąc udział w Akcji uczestniczka/uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 rokCofnij