Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
X

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter

Sponsorzy i partnerzy

4 TYSIĄCE BEZPŁATNYCH CYTOLOGII

2015-01-07

Szósta edycja, to aż 4000 bezpłatnych kuponów na badania cytologiczne. Głośno sprzeciwmy się rakowi szyjki macicy!
W ramach szóstej edycji kampanii „Piękna bo Zdrowa” mamy do rozdania aż 4000 tysiące kuponów, które można będzie zrealizować w placówkach Centrum Medycznego Falck oraz Centrum Medycznego Polmed.

To symboliczna liczba, gdyż każdego roku 4000 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Więcej kuponów, to więcej przebadanych kobiet. Kupony dostępne będą w styczniowych wydaniach magazynów wydawnictwa Bauer w numerze 2/2015 miesięcznika Świat Kobiety (w sprzedaży od 07.01.2015) w numerze 1/2015 dwutygodnika Naj (w sprzedaży od 12 stycznia 2015 r.) oraz w lutowych wydaniach magazynów, w numerze 3/2015 miesięcznika Olivia ( w sprzedaży od 10 lutego 2015 r.) w numerze 3/2015 dwutygodnika Tina ( w sprzedaży od 4 lutego 2015 r.).

Kupony bedzie można wykorzystać w terminie od 07.01.2015 do 31.05.2015 roku.

 


KLIKNIJ I ZOBACZ LISTĘ PLACÓWEK

 

 

REGULAMIN AKCJI Kampania „Piękna bo Zdrowa” w Centrach Medycznych Falck i Polmed


1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

1.1. Organizatorem  Akcji Kampanii „Piękna bo Zdrowa” zwanej dalej „Akcją”, jest Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości z siedzibą w Warszawie 01-883, przy ul. Perzyńskiego 14 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy  pod numerem KRS: 0000315362, NIP: 1182059702, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Akcja trwa od  07.01.2015 r. do dnia 31.05.2015 r.

1.3.  Akcja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, która zarezerwuje wizytę przez telefon w Centrach Medycznych Falck pod numerem + 48 22 535 91 91 lub w Centrach Medycznych Polmed pod numerem +48 801 033 200 lub +48 58 775 95 99 w dniach 07.01.2015 r. - 31.05.2015 r. oraz zgłosi się do placówek własnych Falck lub Polmed zgodnie z wykazem placówek znajdującym się na stronie www.kwiatkobiecosci.pl wraz z zamieszczonymi w magazynach: Świat Kobiety 2 (evt. 07.01.2015) Naj 1 (evt. 12.01.2015), Olivia 3 (evt. 10.02.2015), Tina 3 (evt. 04.02.2015) – kuponami, uprawniających do skorzystania z bezpłatnej cytologii w placówkach własnych Falck lub Polmed.

2.2. Liczba cytologii jest ograniczona i wynosi 2 000 w Centrach Medycznych Falck oraz 2 000 w Centrach Medycznych Polmed.

2.3. O możliwości skorzystania z bezpłatnej cytologii decyduje kolejność zgłoszeń. Cytologia jest bezpłatna dla pierwszych 2 000 osób zarówno w Centrach Medycznych Falck jak i w Centrach Medycznych Polmed, które zarezerwują wizytę przez infolinię w Centrach Medycznych Falck pod numerem + 48 22 535 91 91 lub w Centrach Medycznych Polmed pod numerem +48 801 033 200 lub +48 58 775 95 99 i zrealizują ją w dniach 07.01.2015 r.- 31.05.2015 r.

2.5. Lista placówek wraz z adresami, które będą udzielały zniżek w ramach Akcji stanowi załącznik do Regulaminu.

 

3. ZASADY AKCJI

3.1.W magazynach Świat Kobiety, Naj, Olivia i Tina  (pierwszy dzień sprzedaży 07.01.2015 r.) zostanie ogłoszona Akcja oraz zostanie wydrukowany kupon, który będzie upoważniał ich okaziciela do jednorazowego skorzystania z bezpłatnej cytologii ginekologicznej w Centrach Medycznych Falck lub Polmed oraz do skorzystania z 25 % rabatu w centrach Medycznych Falck na:

·         Konsultacje ginekologiczną

·         Badanie krwi pod katem raka jajnika (marker CA-125)

·         Szczepienie przeciwko wirusowi HPV

·         Wykonanie testu HPV na 14 najczęstszych typów wirusa HPV wysokiego

Kupon uprawnia do jednorazowego skorzystania z badania i będzie weryfikowany poprzez sprawdzanie w recepcjach placówek, w których ma odbyć się wizyta zgodnie z wykazem placówek stanowiącym załącznik numer 1 do regulaminu.

3.2  Osoba, która chce skorzystać z bezpłatnej cytologii ma obowiązek zapisać się na badanie cytologiczne w Centrach Medycznych Falck pod numerem + 48 22 535 91 91 lub w Centrach Medycznych Polmed pod numerem +48 801 033 200 lub +48 58 775 95 99 przez infolinię pod numerem  +48 22 535 91 91, a następnie zgłosić się wraz z wyciętym kuponem do wyznaczonej w trakcie rozmowy z pracownikiem Infolinii placówki medycznej.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www.kwiatkobiecosci.pl.

4.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego

4.3. Biorąc udział w Akcji uczestniczka potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.

4.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2015 rok

 

 

Cofnij