Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
X

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter

Sponsorzy i partnerzy

Wypowiedzenie umowy z powodu pozostawania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim
2012-08-01 07:38:42
W pewnych sytuacjach pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi, który w związku z chorobą przez określony czas nie pojawia się w pracy.

Uprawnienie takie przewiduje art. 53 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem, którego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa: 

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy 

b)dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową (czyli w sumie po 9 lub 12 miesiącach) 

Zaraz zaraz, powie ktoś – jest przecież przepis, który zabrania pracodawcy wypowiedzenia umowy w czasie urlopu pracownika oraz w czasie innej jego usprawiedliwionej nieobecności – a stwierdzona przez lekarza choroba niewątpliwie usprawiedliwioną nieobecnością jest. Art. 41, o którym tu mowa, stanowi jednak, że nie można umowy wypowiedzieć w czasie tej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeśli zatem minął termin określony w podpunkcie a bądź b, pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę. Pracodawca nie może bowiem w nieskończoność utrzymywać z takim pracownikiem stosunku pracy, lecz musi być uprawniony do zwolnienia miejsca pracy, potrzebnego do zatrudnienia innego pracownika. Zwolnienie pracownika, który przestał korzystać z ochrony określonej w art. 53 jest jednak prawem pracodawcy, co oznacza, że nie musi wypowiadać umowy, a może czekać na powrót pracownika. 

Kiedy nieobecność jest usprawiedliwiona?

Nieobecność pracownika w pracy jest usprawiedliwiona, jeżeli następuje z przyczyn uniemożliwiających pracownikowi stawienie się do pracy. 

Bardzo ważne: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. 

A co, jeśli...

        pracownik, pomimo wystawionego zwolnienia lekarskiego pojawia się w pracy i wykonuje powierzone obowiązki? Taki okres nie może być wliczany do okresu niezdolności do pracy z powodu choroby uzasadniającego natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę.  Rozwiązanie to wyraźnie działa na korzyść pracownika.

Pracodawca nie chce dopuścić pracownika przebywającego na zwolnieniu do wykonywania obowiązków, choć ten się tego domaga? Pracownika niezdolnego do pracy – zgodnie z treścią zaświadczenia lekarskiego -  można  nie dopuścić do pracy, jeżeli stawił się do niej w tym celu, aby przerwać okres niezdolności dający podstawę do zwolnienia niezwłocznego i przez to uniemożliwić pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

 

Kiedy nie można wypowiedzieć umowy w oparciu o art. 53?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności – chyba że jest nadal niezdolny do pracy wskutek choroby, a do pracy zgłasza się w celu przerwania biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy  Skoro celem omawianych przepisów jest zwolnienie miejsca pracy zajmowanego przez pracownika długotrwale nieobecnego w pracy i zatrudnienie innej osoby, to cel ten odpada w chwili powrotu pracownika do pracy. Bez znaczenia jest przy tym, przez jak długi okres pracownik był nieobecny w pracy i ile czasu minęło od zakończenia związanego z tym okresu ochronnego. 

Przyjmuje się, że rozpoczęcie przez pracownika korzystania z udzielonego mu przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego jest równoznaczne ze stawianiem się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności, chyba że nie było podstaw do udzielenia tego urlopu z powodu przedłużającej się niezdolności do pracy. 

Problem:

Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę w związku z moją nieobecnością. Samo wypowiedzenie zostało dokonane z zachowaniem procedur, jednak jestem już zdrowa i chciałabym wrócić do pracy. Czy mogę w rozmowie z byłym pracodawcą powołać się na jakieś prawne argumenty?

Odpowiedź: Paragraf 5 omawianego artykułu stanowi, że pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Ponowne zatrudnienie następuje w oparciu o nową umowę o pracę. Z przepisu nie wynika, że pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia, ale orzecznictwo idzie właśnie w tym kierunku, co oznacza, że pracownik ma roszczenie o zatrudnienie go na stanowisku, do którego ma odpowiednie kwalifikacje. Jeśli pracodawca odmawia zatrudnienia, choć  ma nieobsadzone stanowisko, do pracy na którym pracownik ma predyspozycje, warto zastanowić się nad wystąpienia do sądu z roszczeniem o nawiązanie stosunku pracy oraz o odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy od chwili zgłoszenia się do pracy w terminie określonym w powyższym przepisie. Powiedział o tym Sąd Najwyższy (sygn. Akt I PZP 48/76), lecz uprawnienie takie nie wynika wprost z przepisów.