Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
X

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter

Sponsorzy i partnerzy

Błędy medyczne
2013-12-03 23:00:00

Błąd medyczny to pojęcie trudne do zdefiniowania. Jak dotąd nie ustalono powszechnego znaczenia tego terminu. Ogólnie za błąd medyczny uważa się nieprawidłowe działanie w zakresie diagnozy, terapii i opieki. Wszystkie błędy medyczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Jak podają nieoficjalne dane, w Polsce co roku około 40 tysięcy osób zostaje poszkodowanych w ich wyniku. Niestety tylko kilka procent poszkodowanych stara się o należne im świadczenia: odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty. Większość osób nie jest świadomych, posiadanego prawa w tym zakresie, część niejednokrotnie nie wie, jak zacząć takie postępowanie, a jeszcze inni skarżą się na przewlekłe postępowania sądowe i w ogóle nie podejmują takich działań.

 


Błędy medyczne zdarzają się natomiast w każdej dziedzinie medycyny.

Często popełnianym zaniedbaniem lekarskim jest błędnie postawiona diagnoza, bądź postawienie diagnozy zbyt późno. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, skutkuje to opóźnieniem podjęcia prawidłowego leczenia.

Równie często popełniane błędy to te dotyczące porodu i okołoporodowej opieki. Wiąże się to chociażby z niewykonaniem we właściwym czasie cesarskiego cięcia, czego rezultatem są często bardzo poważne implikacje w postaci kalectwa noworodka. Kolejnym zaniedbaniem jest pozostawienie w jamie macicy resztek poporodowych, co stanowi poważne zagrożenie dla życia kobiety. Trzecim typem najczęściej występujących zaniedbań związanych z porodem, są nierozpoznane na czas wady wrodzone płodu, niosące za sobą zagrożenia dla życia i zdrowia noworodka.

Kolejną grupą częstych błędów są przypadki zakażania pacjentów w szpitalu. Głównie są to zakażenia ran z powodu niedostatecznie wysterylizowanych narzędzi operacyjnych lub niedotrzymania podstawowych zasad higieny personelu medycznego. Takie sytuacje w polskich szpitalach zdarzają się nawet raz na dziesięciu pacjentów, a z pozoru niewinne przeziębienie, bo tak często objawia się zakażenie, może skutkować w przyszłości złym gojeniem się ran chirurgicznych, przewlekłym zapaleniem wątroby, zakażeniem krwi, sepsą, a nawet śmiercią.

Coraz częściej zgłaszane zaniedbania, to również te z zakresu ortopedii, jeśli chodzi o źle wykonane zabiegi złożenia kończyn górnych czy dolnych.

Większość z nas nie wie także, że do błędów zaliczamy odleżyny, które nie powinny wystąpić, przy sprawowaniu prawidłowej opieki nad pacjentem. Dotyczy to zarówno szpitali, jak również innych placówek opiekuńczych.

Błąd medyczny niestety niełatwo jest udowodnić. Kluczowe jest rozróżnienie, czy pogorszenie zdrowia to skutek rozwoju choroby, czy też wina czynników zewnętrznych. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie się do podjęcia działań na płaszczyźnie prawnej, a więc po pierwsze, zebranie jak najbardziej kompletnej dokumentacji medycznej oraz zaczerpnięcie opinii innego lekarza specjalisty.

Poszkodowany w wyniku błędu medycznego może domagać się zadośćuczynienia za krzywdę: za doznany ból i cierpienia, czy uszczerbek na zdrowiu. Może również postulować o odszkodowanie za poniesione straty materialne. Wiąże się z tym m.in. utrata pracy, wydatki poniesione w związku z wizytami u lekarzy, rehabilitacjami, wykonywaniem badań, wizytami u specjalistów, zakupem sprzętu medycznego, przystosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Trzecim typem roszczenia jest renta, która przysługuje poszkodowanemu w przypadku pogorszenia jego sytuacji życiowej. Przykładowo, jeśli w związku z zaistniałym wcześniej wydarzeniem, zmniejszyły się zarobki poszkodowanego lub zwiększyły stałe koszty utrzymania. Renta powinna wyrównać różnicę w sytuacji finansowej.

Punktem wyjścia do wysunięcia roszczeń jest ustalenie, na samym wstępie, wysokości uszczerbku na zdrowiu. Jest to sprawa kluczowa, gdyż na tej podstawie określa się w przybliżeniu kwotę, o jaką należy się starać w ramach rekompensaty. Dla przeciętnej osoby stanowi to poważny problem, bowiem nie każdy posiada wystarczającą wiedzę w tym zakresie. Dlatego w tego typu sprawach niejednokrotnie zaleca się skorzystanie z fachowej pomocy prawnej. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż poszkodowany pacjent już na samym początku napotyka na wiele trudności z tego względu, iż mając za przeciwnika szpital czy towarzystwo ubezpieczeniowe musi stawić czoła kadrze wyszkolonych w tych kwestiach pracowników. Sprawa, która zostanie skierowana na drogę sądową wymaga również starannie przygotowanego pozwu, umiejętnie prowadzonego postępowania oraz właściwej oceny opinii powoływanych biegłych sądowych.

 

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do kwalifikacji swojej sprawy jako błędu lekarskiego, bądź  mają Państwo więcej pytań na ten temat, prosimy o indywidualny kontakt z naszym ekspertem.

 

 

Europejskie Centrum Prawne

ul. Kielecka 22/4

31-523 Kraków

12 418 40 04

www.euro-plan.pl