W imieniu Magdaleny Litki –  położnej i studentki położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prosimy o pomoc w wypełnieniu ankiety. Pani Magdalena realizuje pracę magisterską, dotyczącą oceny jakości życia pacjentek z rakiem szyjki macicy.

Prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi, które posłużą do zebrania potrzebnych informacji przy pisaniu pracy.

Link do ankiety:

Serdecznie dziękujemy!