W dn.3-4 września Kwiat Kobiecości we współpracy ze Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza odwiedził z programem Kobiety dla Kobiet aż 4 miejscowości. W tym czasie udało się również odpowiedzieć na zaproszenia do S.P. w Maszewie i Dębicach z programem edukacyjnym Młoda i Zdrowa.

Przez niecałe dwa dni udało się wyedukować ponad 100 kobiet i młodych dziewcząt. Najpilniejsze słuchaczki otrzymały od nas upominki ufundowane przez sponsorów.

Ponadto każda z Pań miała możliwość zapisania się na bezpłatną cytologię, której pomysłodawcą i realizatorem jest w.w. Stowarzyszenie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na badania profilaktyczne w tym rejonie. Mamy nadzieję, że nauka nie poszła w las.