#KoalicjaDlaŻycia to projekt, który powstał z myślą o pomocy pacjentkom z mutacją w genach BRCA. Organizacja łączy siły wielu środowisk medycznych, aby wspierać kobiety w celu wydłużenia oraz poprawy jakości ich życia. Wśród najważniejszych  postulatów jest również poprawa dostępności diagnostyki molekularnej dla chorych oraz zwiększenie dostępności kompleksowego leczenia i stosowanie skutecznych metod leczenia (zgodnych z europejskimi standardami) na jak najwcześniejszym etapie choroby.

Członkami #KoalicjiDlaŻycia są wybitny specjaliści i eksperci w dziedzinie ginekologii onkologicznej: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, Prof. PUM Prof. dr hab. n. med. Olga Haus, Prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp, Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski, Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dr hab. n. med. Radosław Mądry, Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki i Dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna.

Rak jajnika to „cichy zabójca”, który bardzo długo rozwija się w organizmie bezobjawowo. To piąty najczęściej diagnozowany nowotwór u kobiet na całym świecie. Badania przesiewowe w kierunku diagnozy tego nowotworu są mało skuteczne, a leczenie tego raka jest bardzo trudne. Rak jajnika ma charakter nawrotowy, dlatego specjaliści jako priorytet w leczeniu stawiają wydłużenie czasu reemisji choroby. U ponad 40% kobiet ze stwierdzoną mutacją genu BRCA1/2 rozwinie się rak jajnika. Mimo stałego postępu w rozwoju nauki i opracowywaniu metod leczenia, statystyki zapadalności i współczynniki wyleczenia nadal są alarmujące.

Zmieńmy je razem! Dołącz do idei #KoalicjaDlaŻycia!

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej koalicjadlazycia.pl.