Wśród opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu majowej listy leków refundowanych znalazł się LYNPARZA (olaparyb)rozszerzenie dotychczasowych wskazań o I linię leczenia podtrzymującego dla pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika, jajowodu oraz pierwotnym rakiem otrzewnej w ramach nowego programu lekowego B.50 – „Leczenie chorych na raka jajnika,raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”.

ZOBACZ: Nowa lista refundacyjna w onkologii – maj 2021 https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-maja-2021-r

CO TO JEST LEK LYNPARZA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?
Lynparza to lek przeciwnowotworowy stosowany m.in. w dalszym leczeniu raka jajnika, po wstępnym leczeniu raka jajnika, raka jajowodu (który łączy jajniki z macicą) i raka otrzewnej (błona wyściełająca jamę brzuszną) o niskim stopniu zróżnicowania (szybko rozwijającego się):
− u pacjentek, u których wystąpił nawrót nowotworu po wcześniejszym leczeniu i u których doszło do zmniejszenia lub ustąpienia nowotworu w wyniku zastosowania chemioterapii opartej na związkach platyny,
− u pacjentek ze świeżo rozpoznanym zaawansowanym rakiem z mutacjami (zmianami) w jednym lub obu genach znanych jako BRCA1 i BRCA2, u których doszło do zmniejszenia lub ustąpienia nowotworu w wyniku zastosowania chemioterapii opartej na związkach platyny;
− u pacjentek z zaawansowanym rakiem HRD-dodatnim (zaburzenia procesu rekombinacji homologicznej, gdzie jeden z mechanizmów naprawy uszkodzonego DNA nie funkcjonuje, co może być spowodowane wadą niektórych genów, tj. BRCA1 i BRCA2) oraz u których doszło do zmniejszenia lub ustąpienia nowotworu w wyniku zastosowania chemioterapii opartej na związkach platyny;

JAK DZIAŁA PRODUKT LYNPARZA?
Substancja czynna leku Lynparza – olaparyb, blokuje działanie enzymu o nazwie ludzka polimeraza\poli-adenozynodifosforanu rybozy (PARP), który wspomaga naprawę uszkodzonego DNA w komórkach (zarówno prawidłowych, jak i nowotworowych) podczas ich podziału. Komórki nowotworowe z takimi mutacjami genu, jak BRCA1 lub BRCA2 w większym stopniu polegają na PARP podczas naprawy ich
DNA i podlegają dalszemu podziałowi. Dlatego gdy aktywność PARP jest zahamowana, uszkodzenia DNA w komórkach nowotworowych nie mogą zostać naprawione, wskutek czego komórki nowotworowe obumieraj.

BADANIA – WYNIKI – RAK JAJNIKA
W badaniach wykazano, że lek Lynparza stosowany w monoterapii wydłuża czas przeżycia kobiet z rakiem jajnika, jajowodu lub otrzewnej bez postępu choroby po zmniejszeniu lub ustąpieniu nowotworu w wyniku zastosowania chemioterapii opartej na związkach platyny:
• W badaniu z udziałem 295 pacjentek z nawrotowym rakiem wykazano, że osoby przyjmujące lek Lynparza żyły średnio 19,1 miesiąca bez progresji choroby, w porównaniu z 5,5 miesiąca w przypadku osób przyjmujących placebo (leczenie pozorowane).
• W drugim badaniu z udziałem 265 pacjentek z nawrotowym rakiem, osoby przyjmujące lek Lynparza żyły średnio 8,4 miesiąca bez progresji choroby, w porównaniu z 4,8 miesiąca w przypadku osób przyjmujących placebo.
• W trzecim badaniu z udziałem 391 pacjentek z zaawansowanym rakiem z mutacjami BRCA1 lub BRCA2 progresja choroby nie wystąpiła u ok. 74% pacjentek, które przyjmowały lek Lynparza przez 2 lata, w porównaniu z 35% pacjentek przyjmujących placebo.

Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz, żebyśmy robili więcej, możesz nas wspomóc i wpłacić darowiznę. Razem możemy więcej! WESPRZYJ NAS >>

Lek Lynparza w skojarzeniu z bewacyzumabem wydłuża czas przeżycia pacjentów z rakiem HRD dodatnim bez progresji choroby, u których po zastosowaniu chemioterapii opartej na związkach platyny w połączeniu bewacyzumabem doszło do zmniejszenia lub ustąpienia nowotworu. W badaniu głównym z udziałem 806 pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania, rakiem jajowodu lub rakiem otrzewnej, pacjentki z rakiem HRD-dodatnim, które przyjmowały lek Lynparza przez 22 miesiące, przeżywały średnio 37,2 miesiąca bez nasilenia choroby, natomiast w przypadku pacjentek otrzymujących placebo było to 17,7 miesiąca.

źródło: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/lynparza