Wśród opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu majowej listy leków refundowanych znalazł się AVASTIN (bewacyzumab) – w ramach nowego programu lekowego B.116 – „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53)”.

ZOBACZ: Nowa lista refundacyjna w onkologii – maj 2021 https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-maja-2021-r

CO TO JEST AVASTIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?
Avastin to lek przeciwnowotworowy stosowany u osób dorosłych w leczeniu m.in. przetrwałego, nawrotowego lub przerzutowego raka szyjki macicy. Produkt Avastin podaje się w skojarzeniu z paklitakselem i albo z cisplatyną – lekiem na bazie platyny – albo, jeżeli nie można zastosować tego leku, z topotekanem – innym lekiem stosowanym w chemioterapii.

JAK DZIAŁA PRODUKT AVASTIN?
Substancja czynna produktu Avastin, bewacyzumab, jest przeciwciałem monoklonalnym (rodzajem białka), które zaprojektowano w taki sposób, aby rozpoznawało i wiązało się z czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) – białkiem, które krąży we krwi i powoduje wzrost naczyń krwionośnych. Łącząc się z VEGF, produkt Avastin hamuje jego działanie. W rezultacie komórki nowotworowe nie rozwijają własnego zaopatrzenia w krew i są pozbawione tlenu i substancji odżywczych, co wspomaga spowolnienie wzrostu guzów.

BADANIA – WYNIKI
W kilku badaniach wykazano, że Avastin wykazuje skuteczność względem rodzajów raka, w leczeniu których jest zatwierdzony. We wszystkich badaniach głównym kryterium oceny skuteczności był całkowity czas przeżycia pacjentów lub czas przeżycia bez progresji choroby (czas przeżycia pacjentów bez pogorszenia się choroby).
Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz, żebyśmy robili więcej, możesz nas wspomóc i wpłacić darowiznę. Razem możemy więcej! WESPRZYJ NAS >>
W jednym badaniu głównym z udziałem 452 pacjentek z zaawansowanym przetrwałym, nawrotowym lub przerzutowym nowotworem udowodniono, że produkt Avastin wydłuża całkowity czas przeżycia. W badaniu porównywano skutek dodania produktu Avastin do chemioterapii z wykorzystaniem paklitakselu z cisplatyną lub topotekanem z wynikami pacjentek, które poddawano samej chemioterapii. Wyniki wskazywały, że średni całkowity czas przeżycia wynosił 16,8 miesiąca po zastosowaniu chemioterapii wraz z produktem Avastin w porównaniu z 12,9 miesiąca po zastosowaniu samej chemioterapii.

źródło: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/avastin