Polska Unia Onkologii, w związku ze Światowym Dniem Walki z Rakiem wraz z 28 ośrodkami onkologicznymi w Polsce, zaprasza do obchodów tego ważnego wydarzenia.

SOBOTA 1 LUTEGO 2020 r. – DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH W 28 OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH W POLSCE

Hasłem przewodnim obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem jest apel Polskiej Unii Onkologii i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej, stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.
Przed całym światem stoją wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

Do realizacji powyższych celów, w tym szeroko pojętej edukacji, prewencji i profilaktyki nowotworowej, niezbędne jest zagwarantowanie przez państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce.

Znajdź drzwi otwarte  Program DDO 2020