W prenumeracie online dziennika Gazety Wyborczej oraz na portalu www.byczdrowym.info ruszyła 26. edycja kampaniI edukacyjno- merytorycznej „Walka z rakiem”. 

Nadrzędnym celem kampanii jest edukowanie społeczeństwa na temat chorób nowotworowych. Publikacja została objęta Patronatem Fundacji Kwiat Kobiecości,   W obecnej edycji zwrócono uwagę na sytuację pacjentów, a także ich rodzin. Celem projektu jest budowanie społecznej świadomości na temat roli badań okresowych, wczesnej diagnostyki, prewencji oraz dostępnych metod leczenia. W ramach kampanii porozmawiano z przedstawicielami ochrony zdrowia oraz ekspertami.

Publikację objęliśmy swoim Patronatem, a wypowiedzi eksperckiej udzieliła Prezes – Ida Karpińsa.
Polecamy gorąco!