Kochani dziś potrzebujemy Waszych głosów 👍 aby móc robić jeszcze więcej wspaniałych rzeczy. Oddajcie swój głos na projekt podregionalny 👉NR 282👈
LINK DO GŁOSOWANIA ‼ 👉 https://bom.mazovia.pl/
282. MŁODA I ZDROWA – AKCJA EDUKACYJNA DLA UCZENNIC WARSZAWSKICH LICEÓW.
Celem projektu jest edukacja zdrowotna uczennic z 66 liceów z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy. Polegać ona będzie na podniesieniu świadomości zdrowotnej dziewcząt, wkraczających w dorosłe życie, zobrazowaniu powagi problemu RSM. Podczas spotkań zachęcamy młodzież do oswajania się z tematyką, dotyczącą edukacji zdrowotnej, wykazując kontrast pomiędzy wstydem a dbałością o własne zdrowie.
📌aby rozpocząć głosowanie, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij głosowanie”.
📌prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego;
📌w imieniu osoby małoletniej głosuje przedstawiciel ustawowy;
📌każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz;
📌każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 2 projekty: na jeden projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden projekt z puli podregionalnej. Głos oddany tylko na jeden projekt też jest ważny;
📌głosowanie jest prowadzone wyłącznie on-line i do oddania głosu konieczny jest telefon komórkowy. Osobom nieposiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość zagłosowania w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze umówienie się;
📌głosowanie jest bezpłatne;
📌nie trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w którym się mieszka. Można oddać głos na projekt z dowolnego podregionu;
📌wszystkie projekty należy wybrać w trakcie jednego głosowania! Jeśli zakończysz głosowanie, powrót do platformy i oddanie głosu na drugi projekt będzie niemożliwe;
📌po wybraniu projektów, w celu identyfikacji głosującego, poprosimy o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego;
📌na wskazany numer telefonu wyślemy SMS z kodem weryfikacyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do głosowania dla maksymalnie trzech osób;