O tym, jak ważne w czasie choroby jest wsparcie najbliższych, oraz jaką rolę żywienie medyczne odegrało w trakcie terapii opowiada, w ramach kampanii „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, której jesteśmy Partnerem, chorująca na raka jajnika pani Lucyna.

Pani LucynaChoroba onkologiczna przybiera różne oblicza, a historia każdego z pacjentów niesie ze sobą odmienne emocje i doświadczenia. Cztery lata temu u pani Lucyny zdiagnozowano raka jajnika surowiczego. W ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, której organizatorem jest Nutricia, pani Lucyna zgodziła się podzielić historią swojej choroby, oraz tym, jak wpłynęła na nią i jej bliskich.

W trakcie leczenia pani Lucyna otrzymała silne wsparcie od swoich najbliższych – męża, dzieci, ale także współpracowników ze żłobka, przedszkola i szkół, w których pracowała w kuchni, przygotowując posiłki dla dzieci. To oni dawali jej siłę, by przezwyciężyć trudy terapii onkologicznej i wracać do zdrowia. W czasie operacji i całej chemii bardzo mnie wspierał mąż, dzieci, koleżanki z pracy, dyrekcja. Miałam takie wsparcie psychiczne. Mam jeszcze wiele do zrobienia w życiu i mam wnusię, bardzo śliczną i piękną, która ma 2 lata i muszę dla niej żyć – mówi w filmie pani Lucyna.

Integralny element terapii onkologicznej pani Lucyny stanowiło żywienie medyczne. Zaczęłam korzystać z żywienia medycznego przed chemioterapią i smak mi bardzo odpowiadał. Zapytałam lekarza i on też mi to polecił. Bardzo poprawiło moje samopoczucie i daje mi siłę, apetyt na dalsze życie – podkreśla pani Lucyna.

Historia pani Lucyny dostępna jest na kanale Nutricii Medycznej: https://www.youtube.com/watch?v=egqfLiCClVE&t=13s