Zapadalność na raka jajnika wynosi 11,2 / 100 000 kobiet. Rocznie w Polsce rozpoznaje się około 3300 zachorowań (zazwyczaj najwięcej w województwie Mazowieckim oraz Śląskim). Z tego względu nowotwór jajnika, pod względem częstotliwości występowania wśród pozostałych nowotworów narządów rodnych, zajmuje drugie miejsce – częstszy jest tylko rak szyjki macicy.

Wzrost zachorowalności rośnie gwałtownie w piątej dekadzie życia i sukcesywnie wzrasta do ósmej dekady. Dlatego największą grupę ryzyka stanowią kobiety w okresie pomenopauzalnym – w wieku od 50 do 65 lat.

Ryzyko zachorowania wynosi 1-1,5%, ryzyko zgonu w ciągu całego życia – 0,5%. Ryzyko zachorowania wzrasta, jeśli kobieta jest obciążona w kierunku niektórych nowotworów (zwłaszcza raka jajnika lub piersi). Ponad 60% zachorowań i 50% zgonów z powodu nowotworu jajnika występuje przed 65. rokiem życia.

Obserwujemy stałe zwiększanie się zachorowalności i umieralności w populacji kobiet w wieku 45-64 lata, natomiast w grupie kobiet po 65. roku życia stwierdza się gwałtowny wzrost zachorowalności przy stabilnym trendzie umieralności.