Większość pacjentek myśli, że istnieje tylko jeden rak jajnika. Nie jest to prawdą. Niejednorodność komórek, tworzących jajnik, wpływa także na wielość typów nowotworu złośliwego narządu. Najczęstszy przypadek to nowotwór pochodzący z nabłonka. Ale i ten podzielić możemy na raka: surowiczego, endometrialnego, śluzowego, jasnokomórkowego, anaplastycznego, mieszanego czy guza Brennera.

Inne rodzaje nowotworów pochodzą albo z tkanek otaczających komórki rozrodcze albo z komórek rozrodczych. Tu wymieńmy guzy jajnika hormonalnie czynne, powstające z komórek sznurów płciowych lub podścieliska, związane z nadprodukcją niektórych hormonów (androgenów, estrogenów, progesteronu, kortyzolu). Nowotwory wydzielające estrogeny to: ziarniszczak (n. złośliwy), otoczkowiak (n. łagodny), guzy sznurów płciowych z pierścieniowatymi kanalikami. Nowotwory wydzielające angrogeny to: guzy z komórek Sertoliego i Leydiga (androblastoma), szkliwiejący guz podścieliska, gynandroblastoma, guzy produkujące steroidy.

Istotną klinicznie grupę nowotworów stanowią guzy z komórek rozrodczych, występujące głównie u dziewcząt i młodych kobiet. Należy do nich rozrodcza (dysgerminoma), nowotwór pęcherzyka żółtkowego, rak zarodkowy oraz dużą grupa potworniaków, zarówno łagodnych, jak i złośliwych.

Poza tymi typami mówi się również o nowotworach jajnika mieszanych, niesklasyfikowanych i przerzutowych (z macicy, jajowodu, drugiego jajnika, sutka, czerniaka złośliwego czy przewodu pokarmowego).