Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące leczenia raka szyjki macicy.

1. Jak leczy się raka przedinwazyjnego? 

W stadium 0 kiedy rak jest ograniczony do nabłonka stosuje się następujące metody:

 • chirurgię laserową – za pomocą promienia laserowego niszczone są komórki nowotworowe;
 • kriochirurgię – zamraża się komórki nowotworowe i zmiany przedrakowe;
 • usunięcie zmian za pomocą pętli diatermicznej – LEEP, elektrycznej – elektrokonizacja. Przez cienki drucik przepuszczany jest prąd elektryczny, wycinając zmieniony fragment szyjki macicy;
 • chirurgiczną konizację – która polega na usunięciu fragmentu tkanki w kształcie stożka nożem chirurgicznym.

 

2. Jak leczy się raka w stadium inwazyjnym? 

W stadiach 1-4 gdy rak przekracza błonę podstawną szyjki macicy i nacieka głębiej stosuje się następujące metody:

 • radioterapię – która polega na tym, że ogranicza się zdolność komórek do namnażania się poprzez zastosowanie wysokich dawek promieniowania;
 • chemioterapię – polegającą na podawaniu leków przeciwnowotworowych, które docieraja do odległych  nawet części ciała;
 • histerektomię – może być przeprowadzona jedynie na etapie zaawansowania I i II, usu
  nięcie macicy, które może być przeprowadzone na dwa sposoby:
  – prosta histerektomia polega na usunięciu całkowitym macicy;
  – radykalna histerektomia, polega na wycięciu szyjki macicy, trzonu, zazwyczaj jajników i jajowodów i okolicznych węzłów chłonnych.