Do grupy podstawowych badań diagnostycznych zalicza się  tzw. „Cytologię”, którą należałoby wykonywać raz w roku.  

Oczywiście jeśli zajdzie potrzeba lekarz może zalecić takie badanie częściej. Ze względu na fakt, że rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u kobiet i to w każdej praktycznie grupie wiekowej, badanie cytologiczne uważa się za podstawę profilaktyki.

Dotychczas wymaz cytologiczny rozprowadzany był za pomocą szczoteczki cytologicznej na szkiełku mikroskopowym i poddawany ocenie przez specjalistę. Takie badanie nazywane jest cytologią konwencjonalną (tradycyjną). Za wadę tej metody należy uznać trudności w interpretacji często słabo czytelnego obrazu na szkiełku, a co za tym idzie większe ryzyko błędnej diagnozy.

Do przygotowania preparatu z cienką warstwą komórek wykorzystuje się specjalne urządzenie oraz pojemnik z płynem (dlatego czasem taka metoda nazywana jest też cytologią płynną).Na świecie cytologia cienkowarstwowa LBC sukcesywnie wypiera cytologię tradycyjną, a w Polsce zalecana jest przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Komórki pobierane są w taki sam sposób, jak w cytologii konwencjonalnej. Nie ma żadnego dodatkowego dyskomfortu  dla pacjentki. Następnie, zamiast rozprowadzenia materiału na szkiełku, komórki przeniesione zostaną do pojemnika zawierającego odpowiedni płyn utrwalający. Taka procedura pozwala na przygotowanie większej ilości komórek do dalszej analizy oraz lepszej ich prezentacji podczas oceny mikroskopowej.

 

 

Czy istnieją dowody na to , że metoda LBC jest bardziej efektywna?

Technika LBC została opracowana w celu znalezienia rozwiązania określonych problemów związanych  z procedurą wymazów cytologicznych. Badania przy zastosowaniu tej techniki  przeprowadzane są  obecnie   na całym świecie, a w części krajów Europy zostały przyjęte jako standard. Wyniki  potwierdziły, że wymaz cytologiczny LBC jest znacznie dokładniejszy niż konwencjonalny i znacznie poprawia wykrywalność choroby.

Dlaczego powinnam prosić o wykonanie wymazu cytologicznego metodą LBC? 

 

Zastosowanie metody LBC w połączeniu ze szczoteczką Rovers® Cervex-Brush® stanowi rzeczywisty postęp  w jakości diagnostyki. Jest to nowa technika, która  pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu pewności w zakresie wiarygodności wyników.

 

 

Laboratorium ROVERS® stosuje się aparat do cytologii LBC najnowszej generacji, gdzie oprócz oceny onkologicznej możliwa jest także weryfikacja wymazu pod kątem obecnych stanów zapalnych, infekcji itp.