Co to jest białko p16?

Białko p16 odgrywa główną rolę w procesie kontroli prawidłowego przebiegu cyklu komórkowego. W całkowicie dojrzałych komórkach poziom p16 jest niski i można powiedzieć, że ledwo wykrywalny. Natomiast w komórkach szyjki macicy, gdzie onkogenne wirusy HPV zainicjowały niekontrolowane zmiany w komórkach, białko p16 uaktywnia się i jego poziom jest znacznie podwyższony. Ten właśnie proces ma za zadanie wykryć test.

Dla kogo jest przeznaczony test p16/Ki-67?

Test przeznaczony jest dla pacjentek, u których badanie cytologiczne dało wynik ASCUS, LSIL lub w innych przypadkach trudnych do interpretacji dla cytoscreenera (brak możliwości postawienia jednoznacznej diagnozy). Dzięki testowi p16/Ki67 możemy uzupełnić wynik cytologii bez konieczności poddawania się dodatkowym, niekiedy uciążliwym,  badaniom (np. powtórne badanie cytologiczne, kolposkopia). Test pozwala na zmniejszenie liczby nieuzasadnionych skierowań na wykonanie poszerzonych badań diagnostycznych oraz skoncentrowanie wysiłków na leczeniu pacjentek rzeczywiście tego potrzebujących.

Na czym polega badanie z użyciem testu p16/Ki-67?

Przy pomocy specjalnych odczynników wykonuje się barwienie preparatu cytologicznego. Jeśli w pobranym materiale znajdują się nieprawidłowe komórki, barwią się następująco: jądro na kolor czerwony, a cytoplazma (otoczka jądra) na brązowo. Pozwala to lekarzowi jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z trwającym procesem rozwoju nowotworu.

Co oznacza dodatni wynik testu?

Jeżeli okaże się, że test p16/Ki-67 dał wynik dodatni, będzie to oznaczało, że zdrowy cykl komórkowy został zaburzony z powodu przetrwałej infekcji wirusem HR-HPV. W dalszym toku postępowania lekarz zdecyduje, czy konieczne jest skierowanie pacjentki do dalszej, pogłębionej diagnostyki oraz jakie należy podjąć leczenie.

Dlaczego warto wykonać test?

Zastosowanie testu p16/Ki-67 przynosi korzyści zarówno lekarzowi, jak i pacjentce. Po pierwsze znacznie zwiększa wiarygodność i obiektywność postawionej diagnozy w przypadkach wymagających dalszych badań. Poza tym eliminuje konieczność wykonania powtórnego badania cytologicznego, a także niedogodności związane z przeprowadzeniem w warunkach ambulatoryjnych, a nawet szpitalnych badania kolposkopowego. Jednocześnie pozwala na oszczędność kosztów wynikającą z uproszczenia procesu diagnostycznego.

Badanie można wykonać w Laboratorium ROVERS:

 nr tel. 22 737 11 95 ,e-mail: laboratorium@rovers.pl