Studenci są jedną z najważniejszymch grup docelowych, wśród których staramy się budować świadomość profilaktyki raka szyjki macicy. To oni, gdy rozpoczną pracę w zawodzie, będą kontynuować nasze starania w walce o zdrowie kobiet i edukowaniu ich w tym temacie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny 08.03.2014r
Warszawski Uniwersytet Medyczny 04.04.2014r
Warszawski Uniwersytet Medyczny 24.11.2014r