W prenumeracie online dziennika Gazety Wyborczej oraz na portalu www.kobieta-zdrowie.pl ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna „Zdrowie kobiety” realizowana przez wydawnictwo Mediaplanet. 

Nadrzędnym celem kampanii jest edukowanie społeczności na tematy ważne dla współczesnej kobiety – pokreślenie jak ważna jest prewencja oraz zdrowy tryb życia. 

Publikacja została objęta Patronatem Fundacji Kwiat Kobiecości,  a wypowiedzi eksperckiej udzieliła Prezes – Pani Ida Karpińska. 

W obecnej edycji podkreślono istotę wykonywania badań profilaktycznych.

Celem projektu jest budowanie społecznej świadomości na temat roli badań okresowych, wczesnej diagnostyki, prewencji oraz dostępnych metod leczenia. W ramach kampanii porozmawiano z przedstawicielami ochrony zdrowia oraz ekspertami.

Zapraszamy do lektury: https://issuu.com/mediaplanetpl/docs/1901_zdrowie_kobiety_-_marzec_2024