Poniżej lista sprawozdań z działalności do pobrania:

 • Sprawozdanie finansowe 2022

Bilans [pobierz]
Wprowadzenie do sprawozdania  [pobierz]
Informacja dodatkowa [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2021

Bilans [pobierz]
Wprowadzenie do sprawozdania  [pobierz]
Informacja dodatkowa [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2020

Bilans [pobierz]
Wprowadzenie do sprawozdania  [pobierz]
Informacja dodatkowa [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2019

Bilans [pobierz]
Wprowadzenie do sprawozdania  [pobierz]
Informacja dodatkowa [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2018

Bilans [pobierz]
Wprowadzenie do sprawozdania  [pobierz]
Informacja dodatkowa [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2017

Bilans [pobierz]
Wprowadzenie do sprawozdania  [pobierz]
Informacja dodatkowa [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2016

Bilans [pobierz]
Informacje ogólne  [pobierz]
Informacje uzupełniające do bilansu [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2015

Bilans [pobierz]
Informacje ogólne  [pobierz]
Informacje uzupełniające do bilansu [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2014

Bilans [pobierz]
Informacje ogólne  [pobierz]
Informacja uzupełniająca do bilansu [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2013

Bilans [pobierz]
Wprowadzenie do sprawozdania  [pobierz]
Informacja dodatkowa [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2012

Bilans [pobierz]
Wprowadzenie do sprawozdania  [pobierz]
Informacja dodatkowa [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]

 

 • Sprawozdanie finansowe 2011

Bilans [pobierz]
Wprowadzenie do sprawozdania  [pobierz]
Informacja dodatkowa [pobierz]
Rachunek zysków i strat [pobierz]
Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]