Rada Ekspertów

Nasi eksperci

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

Ordynator Oddziału położniczo-ginekologicznego Mazowieckiego szpitala wojewódzkiego w siedlcach. Kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce, Centrum Onkologii w Warszawie.

Specjalizuje się w ginekologii operacyjnej i onkologii ginekologicznej, w tym w diagnostyce i leczeniu chorób szyjki macicy oraz diagnostyce wirusów brodawczaka ludzkiego. Wykonuje kolposkopię i wulwoskopię. Przeprowadza ambulatoryjnie drobne zabiegi ginekologiczne (biopsja szyjki macicy, wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy, biopsja endometrium, biopsja zmian w obrębie pochwy i sromu, elektrokonizacja szyjki macicy, laseroterapia kłykciny kończystych i stanów przedrakowych szyjki macicy, pochwy i sromu).

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kierownik Kliniki Ginekologii Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Wieloletni Kierownik Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie. Obecnie profesor konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Szpitalu Bielańskim w Warszawie oraz Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku i Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie. Główne zainteresowania to leczenie laparoskopowe nowotworów narządów płciowych kobiecych oraz leczenie tych nowotworów z intencją zachowania płodności.

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Collegium Medicum uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , członek zarządu polskiego towarzystwa ginekologii onkologicznej, prezes polskiego towarzystwa kolposkopii i patofizjologii szyjki macicy, członek europejskiego towarzystwa ginekologii onkologicznej.

Konsultant wojewódzki w zakresie endokrynologii ginekologicznej. Specjalista ginekolog-położnik, specjalista ginekolog-onkolog oraz specjalista endokrynologii ginekologicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe poparte nie tylko samą praktyką, ale także licznymi kursami i szkoleniami.

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski

Prezes Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

Specjalista w dziedzinie ginekologii, położnictwa i onkologii. Leczone choroby: niepłodność, nietrzymanie moczu, nowotwory narządów rodnych, menopauza, torbiel jajnika, wady rozwojowe, choroby endokrynologiczne, choroby ginekologiczne, endometrioza, mięśniaki macicy, patologia ciąży.

Dr Maria Libura

Dr Maria Libura

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

KIEROWNIK ZakładU Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie, Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read-Gene SA.

Lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej oraz patomorfologii. Wyniki badań prof. Lubińskiego zrewolucjonizowały wiedzę o etiologii nowotworów, udowodnił bowiem, że istnieją genetyczne predyspozycje do zachorowania na raka. Wraz z zespołem opracował niedrogie testy genetyczne do wykrywania takich predyspozycji. Zainicjował i koordynował powstanie sieci onkologicznych poradni genetycznych. Jego zasługą jest również rozwój sieci rejestrów nowotworów dziedzicznych. W roku 2009 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Maciej Mazurec

Dr Maciej Mazurec

Lekarz ginekolog-położnik. Dyrektor i założyciel Centrum Zdrowia Kobiety Corfamed Członek Zarządów Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP Master of Colposcopy

Specjalizuje się w profilaktyce nowotworów złośliwych narządu płciowego kobiety, stosując najskuteczniejsze metody i algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne, w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej z wykorzystaniem jej podstawowej roli – wczesnego wykrywania podwyższonego ryzyka ciężkich powikłań ciąży i zapobieganiu im, w identyfikacji korelacji klinicznych przebiegu ciąży, badania placentologicznego (łożyska) i ryzyka dla przyszłych ciąż oraz zdrowia matki w przyszłości, w opiece ginekologicznej oraz opiece nad ciążą z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod diagnostycznych, w tym w szczególności: molekularnych, genetycznych, immunochemicznych i obrazowych.

Dr n. med. Janusz Meder

Dr n. med. Janusz Meder

Prezes Polskiej Unii Onkologii, Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie, laureat Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek wielu towarzystw naukowych: ASCO, ESMO, EORTC Lymphoma Group, ILROG, PTOK, PTRO, PTHiT, członek Komitetu Biotycznego przy Prezydium PAN.

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej. Zajmuje się przede wszystkim leczeniem nowotworów układu chłonnego oraz edukacją prozdrowotną. Był współtwórcą Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Z jego inicjatywy powstała Polska Unia Onkologii. Doktor Meder przez wiele lat zabiegał o uchwalenie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i współorganizował szereg akcji, których celami było szerzenie wiedzy o nowotworach i ich profilaktyce, a także wczesne wykrywanie raka. Jest lekarzem znanym z oddania pacjentom i cenionym wykładowcą. 

Dr hab. n. med. Igal Mor

Dr hab. n. med. Igal Mor

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Przewodniczący Sekcji Urologii Robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Specjalista urolog, posiada wieloletni staż pracy w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie i Uniwersyteckiej Klinice Urologicznej w Beer Sheva. Do głównych obszarów zainteresowań Prof. Mora należy leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego nowoczesnymi technikami minimalnie inwazyjnymi.

Dr hab. n. med Krzysztof Nowosielski prof. SUM

Dr hab. n. med Krzysztof Nowosielski prof. SUM

Kierownik oddziału ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Specjalista w dziedzinie ginekologii, położnictwa i onkologii oraz seksuologii. Poprzez kompleksowość swoich specjalizacji cechuje się holistycznym podejściem do zdrowia kobiety. Operator z międzynarodowym doświadczeniem, specjalista w technikach małoinwazyjnych tj. laparoskopowych w  leczeniu chorób ginekologicznych.Autor wielu artykułów dotyczących fizjologii i seksualności kobiet. Uczestnik/ moderator/ prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach ginekologicznych, seksuologicznych i ginekologiczno – onkologicznych. Wraz z położną Magdaleną Łosik współtwórca projektu ” Okiem ginekologa i położnej” w ramach , którego przekazuje wiedzę z zakresu leczenia i profilaktyki związanych ze zdrowiem kobiety w oparciu o EBM na Facebooku.

Dr n. med. Tadeusz Oleszczuk

Dr n. med. Tadeusz Oleszczuk

Adiunkt na wydziale nauk o zdrowiu w pwsiIP W łOMŻY

Specjalista ginekolog-położnik. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się edukacją studentów z zakresu praktycznej strony aktualnej wiedzy medycznej. Autor popularnych książek “Czego ginekolog ci nie powie” – traktującej o holistycznym podejściu do zdrowia kobiety oraz “Uspokój swoje hormony” – wyjaśniającej zależności miedzy zaburzeniami hormonalnymi, a metabolicznymi i emocjonalnymi.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Panek

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Panek

Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa Szpitala im. W. Orłowskiego CMKP, Kierownik Zespołu Ginekologii Onkologicznej I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM

Specjalista ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej z wieloletnim doświadczeniem. Udziela konsultacji w dziedzinie ginekologii onkologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem patologii przednowotworowej i nowotworowej. Zajmuje się profilaktyką nowotworów narządu rodnego – bierze aktywny udział w kampaniach, uświadamiających  społeczeństwu niebezpieczeństwa , które niesie zaniedbanie profilaktyki. Przeprowadza operacje ginekologiczne, a także złożone zabiegi onkologiczno-ginekologiczne (pełen zakres). Wykonuje zabiegi u pacjentek z nowotworem szyjki macicy, trzonu macicy, a także u kobiet z rakiem sromu i jajnika. W 2012 roku uczestniczył w przełomowym i innowacyjnym zabiegu u pacjentki w III stadium nowotworu z przerzutami do otrzewnej.

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki

Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. Sawicki specjalizuje się w położnictwie (a w szczególności ciąża wysokiego ryzyka) i ginekologii oraz w ginekologii onkologicznej. Diagnostyka ultrasonograficzna w ciąży powikłanej i wysokiego ryzyka. Ultrasonograficzne wykrywanie i różnicowanie nowotworów trzonu macicy, szyjki macicy i jajnika.

Dr n. med. Martyna Trzeszcz

Dr n. med. Martyna Trzeszcz

specjalista w zakresie patologii i cytopatologii ginekologicznej, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Zarządu Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów, Członek komitetu naukowego Europejskiego Kongresu Cytologii

Odznaczona honorowym certyfikatem PTKiPSM za znaczący wkład w zwiększenie jakości skriningu oportunistycznego raka szyjki macicy. Obecnie o największym w Polsce doświadczeniu w diagnostyce cytologicznej na podłożu płynnym w korelacji wirusologiczno-cytologicznej z uwzględnieniem statusu biomarkerów. Z sukcesem wprowadza nowoczesny skrining oportunistyczny raka szyjki macicy w ośrodku wrocławskim szerząc swoją wiedzę poza inne ośrodki polskie i zagraniczne.  W swojej pracy dr n. med. Martyna Trzeszcz szuka też przyczyn chorób płodu i łożyska, które rozwinęły się w okresie prenatalnym lub śródporodowo. Wiedza o mechanizmie ich powstawania pomaga w diagnostyce powikłań u noworodków. Integralnym elementem diagnostyki jest badanie placentologiczne obejmujące łożysko, pępowinę i błony płodowe wykonane przez specjalistę w tej dziedzinie tj. placentologa. 

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś (kierownik<br /> I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii)

 Jego główne zainteresowania medyczne skupiają się wokół zagadnień związanych z patologią ciąży, perinatologią, diagnostyką, terapią płodu oraz ultrasonografią. Jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie Perinatologii oraz uznanym w kraju ekspertem w dziedzinie konfliktu serologicznego – aktualnie prowadzi Stołeczny Ośrodek Konfliktu Serologicznego, świadczący usługi dla pacjentek z całego kraju. Posiada prestiżowy, jedyny certyfikat uprawniający do wykonywania badań prenatalnych Fetal Medicine Foundation.

Milena Dzienisiewicz

Milena Dzienisiewicz

Psychoonkolog

Specjalizuje się w pomocy dorosłym osobom chorym onkologicznie, a także ich bliskim.  Jako psychoonkolog pomaga pacjentom w przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, na każdym jej etapie. Na jej wsparcie mogą liczyć także osoby towarzyszące choremu.  Wszystkim pacjentom zapewnia pełne zaangażowanie – dobrze wie, że każdy może odnaleźć w sobie siłę, aby przezwyciężać trudności w walce z nowotworem. Obecnie jest w trakcie certyfikacji w terapii metodą Simontona.

Paulina Kraklio

Paulina Kraklio

Trener rozwoju osobistego, Fit Mind Coach oraz ekspert zagadnień świadomego stylu życia

Certyfikowana trenerka biznesu, prowadząca szkolenia na licencji autorskich projektów szkoleniowych trenera integralnego i transpersonalnego podejścia do rozwoju, mentalisty biznesowego  Jacka Ponikiewskiego. Jest trenerem rozwoju osobistego i biznesu, fit mind coachem, supporterem oraz ekspertem świadomego stylu życia. #fitUMYSŁ jest jej autorskim projektem. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe, warsztaty dla kobiet, także szkolenia dla firm. Opinie na temat pracy z Pauliną pokazują jej zaangażowanie i wsparcie.

Więcej na: www.PaulinaKraklio.com

Monika Kurpas

Monika Kurpas

psycholog

W swojej praktyce pomaga osobom dorosłym w sytuacjach trudnych, kryzysowych, ale też wtedy kiedy celem jest wspieranie rozwoju. Stara się wspólnie z klientami wypracować najlepsze i realne rozwiązania. Podstawowym nurtem, który wykorzystuje w swojej praktyce jest podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (BSFT). Ponadto opiera się również na założeniach Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także na podejściu ericksonowskim. W pracy koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu zasobów i sposobów wyjścia z trudnej sytuacji oraz na wprowadzaniu w życie realnych i akceptowalnych dla klienta rozwiązań i zmian. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, gdzie ubiega się o certyfikat terapeuty. 

Dane kontaktowe:

tel. 665 15 88 55

e-mail: kurpas.psycholog@gmail.com

Elwira Maj

Elwira Maj

Wysokiej klasy specjalista trycholog z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu chorób skóry głowy i włosów I, II, i III stopnia.

Właścicielka Studia Miraflores. Ukończyła Europejskie Centrum Szkolenia Stylistów we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Jako jedyny autoryzowany przedstawiciel handlowy Hairdreams prowadzi szkolenia z zakresu metod przedłużania i zagęszczania włosów.

Więcej na: www.sklep-miraflores.pl

Dr n. med. Karina Barszczewska

Dr n. med. Karina Barszczewska

Specjalista ginekologii i położnictwa Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej Szkoleniowiec z ginekologii estetycznej

Specjalizuje się w ginekologii i ginekologii estetycznej. Do szczególnych zainteresowań pani doktor należą choroby sromu, wulwodynia, dyspareunia i pochwica. Przez prawie 5 lat pracowała na oddziałach ginekologii onkologicznej. Przeprowadza ambulatoryjnie drobne zabiegi ginekologiczne a także zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej.

Dr n. med. Brygida Beck MBA

Dr n. med. Brygida Beck MBA

Specjalista diagnostyki laboratoryjnej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, Certyfikowany Mentor, Lean Manager, Flow Consultant Konsultant Psychoterapii Pozytywnej, Prezes Medycznego Centrum Naukowo-Diagnostycznego BB-Med

Brygida Beck, kierowniczka Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym sp. z o.o. w Radomiu, jest również właścicielką Medycznego Centrum Naukowo-Diagnostycznego BB-Med. W ramach centrum organizuje konferencje i szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy i innych zawodów związanych z medycyną. BB-Med oferuje również usługi gabinetu Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej pod nazwą “Anatomia Duszy i Serca”.

Brygida Beck zdobyła wiele nagród, m.in. w Plebiscycie Lady Business Awards za promowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego i działania w profilaktyce zdrowotnej. Jest także laureatką nagrody R&D Impact 2022 za wkład w rozwój medycyny laboratoryjnej. Więcej informacji na stronie www.bb-med.pl

E-mail: brygida.beck@bb-med.pl 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/brygida-beck/.

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych