1 marca 2023 roku Radomskie Centrum Onkologii rozpoczęło realizację kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania Pozytonowej Tomografii Emisyjnej – PET-CT

Badania PET – CT wykonywane są nieodpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, po zakwalifikowaniu zgodnie z kryterium NFZ. Kryterium kwalifikacji do badań jest zgodność wskazań medycznych z listą wskazań opublikowaną przez Prezesa NFZ. Lista wskazań jest  dostępna na stronie  www.onkologiaradom.pl

Badanie PET-CT to jedna z najbardziej skutecznych metod diagnostyki obrazowej. Pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji i zaawansowania chorób nowotworowych i wykorzystywany jest do poszukiwanie ogniska pierwotnego oraz do oceny ewentualnej wznowy procesu chorobowego. Prowadzenie pacjenta pod kontrolą PET ułatwia ocenę skuteczności zastosowanej radioterapii lub chemioterapii, natomiast w przypadku niektórych nowotworów daje możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania, co na podstawie tomografii czy rezonansu magnetycznego bywa czasem trudne. 

By skorzystać z bezpłatnych  badań PET-CT pacjent posiadający ubezpieczenie zdrowotne powinien uzyskać skierowanie na to badanie wystawione przez  lekarza prowadzącego lub konsultanta zatrudnionego w poradni specjalistycznej lub na oddziale specjalistycznym, posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie może być wystawione zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Na badanie pacjent może umówić się dzwoniąc pod numer  48 377 90 20 wew. 304, lub zgłosić się bezpośrednio do recepcji Diagnostyki w Szpitalu RCO.

Dzięki zawarciu przez Szpital Radomskie Centrum Onkologii kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację badań PET-CT pacjenci z terenu Radomia i okolic, wymagający specjalistycznego leczenia onkologicznego, zyskują szerszy bezpłatny dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostycznych w pobliżu miejsca zamieszkania.