Czy wiecie, że 58,7% kobiet stało się bardziej nerwowych?

Przeprowadzone badania wskazują, że to kobiety deklarowały częstszą i bardziej intensywną podatność na skutki wybuchu pandemii oraz wprowadzanych obostrzeń, m.in. wyczerpanie fizyczne oraz psychiczne, strach przed utratą pracy czy też złe samopoczucie związane z izolacją od rodziny i przyjaciół. Przeprowadzone badania wskazują, że to kobiety deklarowały częstszą i bardziej intensywną podatność na skutki wybuchu pandemii oraz wprowadzanych obostrzeń, m.in. wyczerpanie fizyczne oraz psychiczne, strach przed utratą pracy czy też złe samopoczucie związane z izolacją od rodziny i przyjaciół.

A czy wiecie, że ponad 40,8% kobiet przyznaje, że ograniczenia w podróżowaniu wpłynęły w dużym stopniu negatywnie na ich samopoczucie?

Zadaniem raportu jest szczegółowe przedstawienie kondycji psychicznej i fizycznej Polaków oraz dokładne zbadanie, które sytuacje z ostatniego roku i w jaki sposób wpłynęły negatywnie na stan ich zdrowia.
Raport ten ma za zadanie również zebranie opinii na temat jakości świadczeń i dostępności do służby zdrowia podczas minionego roku oraz pozyskanie rekomendacji dotyczących pozostawienia e-wizyty również po zakończeniu pandemii.

 

Zajrzyjcie do bezpłatnego raportu Fundacji Aflofarm „Polacy rok po wybuchu pandemii SARS-CoV-2″ i zobaczcie, co przyniósł Polakom rok walki z pandemią.