7 grudnia Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości przeprowadziła spotkanie we Wrocławiu i wyedukowała 150 studentek położnictwa z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich.

Sala była wypełniona po brzegi. Wyedukowałyśmy kolejne wspaniałe młode kobiety, które będą decydować w przyszłości o naszym zdrowiu intymnym

Spotkanie mogło zostać przeprowadzone dzięki Angelini Pharam Polska Sp. z o.o. dystrybutora marki Tantum Rosa, produktu leczniczego dostępnego bez recepty OTC.