Wymaz z szyjki macicy służy nie tylko wczesnemu wykrywaniu zmian nowotworowych w tym obszarze, ale również pomaga w zdiagnozowaniu obecności procesów zapalnych innego pochodzenia oraz aktywności hormonów w organizmie kobiety.

Cytologia zaliczana jest do kategorii badań tzw. rutynowych. Wydawałoby się, że jest ona bardzo prosta do wykonania i zawsze jakość pobranego z szyjki macicy wymazu będzie jednakowa. Rzeczywiście procedura wraz z przygotowaniem trwa tylko kilka minut,  ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach!

Cytologia polega na ocenie pod mikroskopem struktury komórek znajdujących się w pobranym wymazie.  Kluczową sprawą jest dobra jakość materiału diagnostycznego, która zależna jest od następujących czynników:
– odpowiednie wyposażenie gabinetu,
– właściwy przyrząd do pobierania,
– prawidłowa technika pobrania materiału,
– doświadczenie osoby dokonującej oceny,
– inne.

Przede wszystkim w wymazie powinny się znaleźć wszystkie niezbędne komórki, wtedy jest on określany jako bogatokomórkowy. Decydującą rolę, poza techniką stosowaną przez lekarza, odgrywa tu szczoteczka cytologiczna. Powinna być ona wykonana z właściwego materiału i jej włoski powinny mieć odpowiedni kształt po to, aby zebrać jak najwięcej i dobrze zachowanych komórek. Włoski szczoteczki nie powinny być ani zbyt miękkie (np. ślizgają się po powierzchni i nie zbierają materiału) ani zbyt twarde (np. powodują nadmierne krwawienie i preparat nie będzie nadawał się do oceny – konieczne ponowne pobranie wymazu). Najważniejsza jest tu więc technologia zastosowana przez producenta, dlatego warto stosować przyrządy medyczne, których skuteczność potwierdzona została w badaniach klinicznych i ze sprawdzonych źródeł. Nie przestrzeganie kryteriów jakościowych może skutkować nie wykryciem nowotworu i uniemożliwić kobiecie wyzdrowienie, mimo że ta regularnie zgłasza się na badania profilaktyczne.

Jakie mogą być elementy niemiarodajnego wyniku?

– niewystarczająca ilość materiału diagnostycznego
– komórki nowotworowe pozostaną nierozpoznane, mimo że są obecne w wymazie
– obraz komórek nieczytelny ze względu na obecne zanieczyszczenia (np. krew, inne)
– brak lub niewystarczająca liczba komórek z niektórych obszarów (np. kanału szyjki macicy)

Dodatkowe wskazówki dla kobiet

W razie braku odchyleń od normy wynik określany jest jako „ujemny”, a w przypadku stwierdzenia obecności atypowych (nieprawidłowych) komórek jako „dodatni”.

Przed udaniem się na zabieg pobrania cytologii kobieta powinna powstrzymać się od współżycia oraz nie dokonywać płukania pochwy, gdyż taki zabieg zmniejsza liczbę komórek, które pozostaną w wymazie.

Więcej informacji szukaj na: www.bezpiecznacytologia.pl