Jak wiadomo regularne badania (przynajmniej raz w roku) są kluczowe dla zachowania zdrowia lub wykrycia nowotworu szyjki macicy we wczesnym, wyleczalnym stadium. O ile sytuacja w przypadku badania cytologicznego jest bardziej skomplikowana, o tyle badanie w celu zdiagnozowania obecności wirusa HPV – najczęściej odpowiedzialnego za powstanie nowotworu – znakomicie nadaje się do wykorzystania metody „Samopobranie materiału diagnostycznego”.

Kobiety często obawiają się wizyty u ginekologa, a jeszcze bardziej samego badania i w związku z tym nierzadko w ogóle z niego rezygnują. Chcąc rozwiązać ten problem i objąć opieką jak największą liczbę kobiet, także tych nie zgłaszających się do lekarza, firma ROVERS opracowała specjalny przyrząd EVALYN BRUSH® , przy pomocy którego kobieta w domu samodzielnie może pobrać wymaz z szyjki macicy dla potrzeb badania obecności wirusa HPV. Tak pobrany materiał diagnostyczny należy przekazać do lekarza prowadzącego lub specjalistycznego laboratorium.

Firma ROVERS już ponad 10 lat temu zainicjowała program popularyzacji samopobierania dla potrzeb diagnostyki wirusa HPV, głównego sprawcy powstawania raka szyjki macicy. Wyniki dotychczasowych działań pokazały, że istnieje potrzeba zastosowania tej metody, aby można było więcej kobiet objąć programem wczesnego wykrywania tego typu nowotworu. Zwłaszcza w Polsce, gdzie statystyki zgłaszalności na badania pokazują małą aktywność kobiet, korzyści z możliwości wykonania domowego testu HPV mogłyby być znaczące.

W niektórych krajach europejskich, gdzie system badań profilaktycznych raka szyjki macicy jest bardzo dobrze zorganizowany, np. w Holandii czy krajach skandynawskich, przygotowano opracowania potwierdzające, że wyniki pochodzące z samopobrania oraz uzyskane z próbek pozyskanych podczas wizyty u lekarza pokrywają się w 96,8%. Ponadto w ankietach same kobiety określiły tę metodę jako praktyczną (97%), prostą w użyciu (98,5%), a znaczna grupa potwierdziła, że preferuje ten sposób pozyskania materiału do badania (62,8%).

Procedura pobrania wymazu jest bardzo prosta i została szczegółowo wyjaśniona w specjalnej instrukcji dołączonej do EVALYN BRUSH®.

EVALYN BRUSH® można nabyć kontaktując się z firmą ROVERS (Piaseczno), a badanie w Laboratorium ROVERS:
Nr tel. (firma ROVERS): 22 737 11 95
e-mail: laboratorium@rovers.pl   lub  laboratorium@rovers.pl